Havearbejde

Havearbejde – Nedenstående billeder viser et par haveprojekter. Et med beskæring af træer og buske og et andet med anlægning af et ny havebed.

Beskæring i haven

Nyt havebed